PRATILIKHIT

Sometimes I wonder if I'm a character being written, or if I'm writing myself.

Tag: marathi kavita

समाधान

असमाधानी राहण्याचा जणू शापच मिळालाय माणसाला आवश्यक तेवढं मिळूनही नेहमी दोषच दैवाला इतरांशी तुलना करण्यातच आयुष्य त्याचे संपते दुसऱ्यांना सुखी…

Read More

Mothers Day

मिटले डोळे किलकिले करत उघडल्यावर पहिल्यांदा तीच डोळ्यांसमोर असते बाप नावाच्या वृक्षाच्या सावलीत पिलांना वाढवणारी ती आईच असते महिन्यांची संख्या…

Read More

रम्य ते बालपण

बदलणाऱ्या काळासोबत बालपणाची व्याख्याच पार बदलून गेली लहानपण देगा देवा ही केवळ एक संकल्पनाच झाली अभ्यासापेक्षा प्रिय आम्हाला होते मैदानावरचेच…

Read More

जगण्यात मौज आहे…

जगण्यात मौज आहे फक्त जगता यायला हवं दुनियादारी बाजूला सारून स्वतःमध्ये गुंतायला हवं आयुष्य आपले असूनही मने सांभाळतो दुसऱ्यांची त्यांचा…

Read More

Blog Stats

  • 117,980 hits
Follow The WordPress.com Blog on WordPress.com

Categories

%d bloggers like this: