PRATILIKHIT

Sometimes I wonder if I'm a character being written, or if I'm writing myself.

Category: Uncategorized

159

स्वप्नांच्या मागे पळताना आपण काय मागे सोडतोय याची जाणीव आपल्याला स्वतःला असायला हवी. मग ती नाती असुदे किंवा इतर काही….

Read More

150

स्पर्धा जोवर स्वतःशीच आहे तोवर जिंकण्यात समाधान आहे. दुसऱ्यांशी स्पर्धा करायला लागलो की मग स्पर्धेची जागा ईर्षा घेते. आणि इर्षेतून…

Read More

145

मनातल्या भावना व्यक्त करून मोकळं व्हावं. गप्प बसल्याने बरीच नाती सुरू होण्याआधीच संपतात.

Read More

141

जगभरातल्या नद्या समुद्रात सातत्याने गोड पाणी आणून टाकतात पण तरीही त्याचं पाणी नेहमी खारटचं असतं. काहींचा स्वभावच असतो तसा. कुणीही…

Read More

Blog Stats

  • 118,731 hits
Follow The WordPress.com Blog on WordPress.com

Categories

%d bloggers like this: