158

158

आयुष्यात कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य द्यायचं आणि कोणती गोष्ट सोडायची हे उमगलं की मग जगणं सोपं होऊन जातं.

नाहीतर आपला बराचसा वेळ अग्रक्रम ठरवण्यातच निघून जातो.

25431cookie-check158

Related Posts

160

160

157

157

156

156

155

155

No Comment

Leave a Reply

Blog Stats

  • 115,795 hits
Follow The WordPress.com Blog on WordPress.com

Categories