153

153

सदैव असमाधानी राहण्याचा माणसाला शापच आहे कदाचित.

इतरांच्या आपल्याकडून असलेल्या अपेक्षा वाढल्या की मग मिळालेल्या यशाचंही ओझं होऊन जातं.

24110cookie-check153

Related Posts

160

160

158

158

157

157

156

156

No Comment

Leave a Reply

Blog Stats

  • 116,893 hits
Follow The WordPress.com Blog on WordPress.com

Categories