PRATILIKHIT

Sometimes I wonder if I'm a character being written, or if I'm writing myself.

Tag: success

153

सदैव असमाधानी राहण्याचा माणसाला शापच आहे कदाचित. इतरांच्या आपल्याकडून असलेल्या अपेक्षा वाढल्या की मग मिळालेल्या यशाचंही ओझं होऊन जातं.

Read More

Blog Stats

  • 118,731 hits
Follow The WordPress.com Blog on WordPress.com

Categories

%d bloggers like this: