PRATILIKHIT

Sometimes I wonder if I'm a character being written, or if I'm writing myself.

Tag: marathi quotes

159

स्वप्नांच्या मागे पळताना आपण काय मागे सोडतोय याची जाणीव आपल्याला स्वतःला असायला हवी. मग ती नाती असुदे किंवा इतर काही….

Read More

158

आयुष्यात कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य द्यायचं आणि कोणती गोष्ट सोडायची हे उमगलं की मग जगणं सोपं होऊन जातं. नाहीतर आपला बराचसा…

Read More

157

ठेवाव्या काढून अहंकाराच्या चपला अन द्यावे ज्ञानमंदिराच्या द्वारावर दस्तक असो उच्च नीच वा सान थोर कुणीही रिक्त हस्ते कधीच परत…

Read More

155

स्वतःच्या आयुष्यात काय चाललंय ह्याकडे लक्ष न देता बऱ्याचदा इतरांच्या आयुष्यात डोकावण्याची सवय जास्त असते आपल्याला. म्हणूनच कदाचित उर्वरित विश्वात…

Read More

Blog Stats

  • 114,878 hits
Follow The WordPress.com Blog on WordPress.com

Categories

%d bloggers like this: