PRATILIKHIT

Sometimes I wonder if I'm a character being written, or if I'm writing myself.

Tag: life quotes

160

दरवेळी आपल्यातच काही कमी असेल असं नाही.कधीकधी समोरच्याची अपेक्षा सुद्धा अवाजवी असू शकते.

Read More

159

स्वप्नांच्या मागे पळताना आपण काय मागे सोडतोय याची जाणीव आपल्याला स्वतःला असायला हवी. मग ती नाती असुदे किंवा इतर काही….

Read More

158

आयुष्यात कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य द्यायचं आणि कोणती गोष्ट सोडायची हे उमगलं की मग जगणं सोपं होऊन जातं. नाहीतर आपला बराचसा…

Read More

157

ठेवाव्या काढून अहंकाराच्या चपला अन द्यावे ज्ञानमंदिराच्या द्वारावर दस्तक असो उच्च नीच वा सान थोर कुणीही रिक्त हस्ते कधीच परत…

Read More

Blog Stats

  • 121,012 hits
Follow The WordPress.com Blog on WordPress.com

Categories

%d bloggers like this: