PRATILIKHIT

Sometimes I wonder if I'm a character being written, or if I'm writing myself.

Tag: morningmotivation

158

आयुष्यात कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य द्यायचं आणि कोणती गोष्ट सोडायची हे उमगलं की मग जगणं सोपं होऊन जातं. नाहीतर आपला बराचसा…

Read More

156

स्वतःच्या क्षमतेवर आपणच शंका घ्यायला लागलो की मग परिस्थितीला दोष द्यायचा अधिकार राहतच नाही आपल्याला.

Read More

152

आपण आपलं अस्तित्व दर्शवलं नाही की आपली जागा नकळतपणे दुसऱ्याला दिली जाते. माणसाचा स्वभावच आहे तो. प्रकाशाची गरज पडल्यावर सुर्याची…

Read More

151

समोरच्याच्या आयुष्यातलं आपलं स्थान ओळखता आलं की मग अपेक्षाभंगाचं दुःख सहसा होत नाही. कारण बऱ्याचदा स्वार्थ साधून झाला की गरज…

Read More

Blog Stats

  • 120,447 hits
Follow The WordPress.com Blog on WordPress.com

Categories

%d bloggers like this: