146

146

अंधारात चाचपडताना मेणबत्तीचा प्रकाशसुद्धा पुरेसा ठरतो आपल्याला.

गरजेपेक्षा जास्त काही मिळालं की अपेक्षा वाढतच जातात आपल्या.

22650cookie-check146

Related Posts

160

160

158

158

157

157

156

156

No Comment

Leave a Reply

Blog Stats

  • 115,817 hits
Follow The WordPress.com Blog on WordPress.com

Categories