120

120

थोडंथोडकं काही मिळत असलं तरीसुद्धा एकाच वेळी घबाड कसं हाती लागेल ह्यासाठी प्रयत्न करतो आपण.

सुखाच्या डोहात डुंबण्यापेक्षा त्याच्या तुरळक सरीत भिजून छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये आनंद मानायला हवा.

कारण असे क्षण वरचेवर येत असतात आणि जास्त सुखाच्या हव्यासापोटी आपण तेही गमावून बसतो.

©PRATILIKHIT

19860cookie-check120

Related Posts

Best Life Quotes in Marathi | Reality Marathi Quotes on Life

Best Life Quotes in Marathi | Reality Marathi Quotes on Life

160

160

158

158

157

157

No Comment

Leave a Reply

Blog Stats

  • 121,012 hits
Follow The WordPress.com Blog on WordPress.com

Categories