PRATILIKHIT

Sometimes I wonder if I'm a character being written, or if I'm writing myself.

Tag: hangout

120

थोडंथोडकं काही मिळत असलं तरीसुद्धा एकाच वेळी घबाड कसं हाती लागेल ह्यासाठी प्रयत्न करतो आपण. सुखाच्या डोहात डुंबण्यापेक्षा त्याच्या तुरळक…

Read More

Blog Stats

  • 121,012 hits
Follow The WordPress.com Blog on WordPress.com

Categories

%d bloggers like this: