PRATILIKHIT

Sometimes I wonder if I'm a character being written, or if I'm writing myself.

Tag: teacher’s day

शिक्षक दिन

वर्षातल्या ह्या एका दिवसाची आम्ही आतुरतेने वाट पाहायचो आपल्यालाच शिक्षक बनायचं आहे म्हणून खूप खुश असायचो आवडत्या शिक्षकाची नक्कल करून…

Read More

Blog Stats

  • 120,447 hits
Follow The WordPress.com Blog on WordPress.com

Categories

%d bloggers like this: