PRATILIKHIT

Sometimes I wonder if I'm a character being written, or if I'm writing myself.

Tag: proposeday

145

मनातल्या भावना व्यक्त करून मोकळं व्हावं. गप्प बसल्याने बरीच नाती सुरू होण्याआधीच संपतात.

Read More

Valentine Week

व्हॅलेंटाईन वीकच्या युद्धसमयी सगळ्यांच्याच पाठीवर गुलाबाच्या बाणांचे भाते कुणाच्या पायाखाली पाकळ्यांचा गालिचा पण खुडणाऱ्याच्या नशिबी मात्र नेहमीच काटे बोलायचं खूप…

Read More

Blog Stats

  • 120,447 hits
Follow The WordPress.com Blog on WordPress.com

Categories

%d bloggers like this: