PRATILIKHIT

Sometimes I wonder if I'm a character being written, or if I'm writing myself.

Tag: मुंबई पोलीस

26/11

निजलेली मुंबई शांत डाव साधला गनिमांनी रक्षणकर्ता सागरच झाला फितूर अन ओंजळ भरली जखमांनी मुंबईची सुंदरता ओरबाडण्याची योजना त्यांनी आखली…

Read More

सिंघम 🦁

“चला बंडोजी, आज शेवटचं सारथ्य करा आमचं.” गाडीचं दार उघडता उघडता पालकर साहेब म्हणाले. साहेब आले म्हणून बंडू लगबगीने गाडीत…

Read More

Blog Stats

  • 123,226 hits
Follow The WordPress.com Blog on WordPress.com

Categories

%d