PRATILIKHIT

Sometimes I wonder if I'm a character being written, or if I'm writing myself.

Tag: नाटक

117

आपण घेतलेले काही निर्णय आपण कधीही बदलू शकतो कारण पडद्यावरच्या अभिनयाप्रमाणे तिथे रिटेकचा पर्याय असतो. पण कधीकधी एखादं पाऊल चुकलं…

Read More

Blog Stats

  • 123,226 hits
Follow The WordPress.com Blog on WordPress.com

Categories

%d