117

117

आपण घेतलेले काही निर्णय आपण कधीही बदलू शकतो कारण पडद्यावरच्या अभिनयाप्रमाणे तिथे रिटेकचा पर्याय असतो.

पण कधीकधी एखादं पाऊल चुकलं तरीसुद्धा मागे वळून पाहता येत नाही. जी चूक घडलीये ती स्वीकारून पुढचं नाटक सुरु ठेवावं लागतं.

17270cookie-check117

Related Posts

160

160

158

158

157

157

156

156

No Comment

Leave a Reply

Blog Stats

  • 117,915 hits
Follow The WordPress.com Blog on WordPress.com

Categories