PRATILIKHIT

Sometimes I wonder if I'm a character being written, or if I'm writing myself.

Tag: अव्यक्त

96

Read More

अव्यक्त

आपल्या सगळ्यांच्या मनात निरनिराळे विचार चालू असतात. काही मनाला आनंद देणारे तर काही दुःख देणारे. आपल्या मनात चाललेल्या निरनिराळ्या गोष्टी…

Read More

Blog Stats

  • 123,027 hits
Follow The WordPress.com Blog on WordPress.com

Categories

%d bloggers like this: