PRATILIKHIT

Sometimes I wonder if I'm a character being written, or if I'm writing myself.

Tag: Mother’s day

Mothers Day

मिटले डोळे किलकिले करत उघडल्यावर पहिल्यांदा तीच डोळ्यांसमोर असते बाप नावाच्या वृक्षाच्या सावलीत पिलांना वाढवणारी ती आईच असते महिन्यांची संख्या…

Read More

Blog Stats

  • 120,410 hits
Follow The WordPress.com Blog on WordPress.com

Categories

%d bloggers like this: