PRATILIKHIT

Sometimes I wonder if I'm a character being written, or if I'm writing myself.

Tag: lovequotes

144

व्हायचंच असेल तर एखाद्याच्या आयुष्यातलं गुलाब व्हावं. स्वतःचं आयुष्य कितीही काटेरी असलं तरीही इतरांना सुगंध देता यायला हवा.

Read More

Valentine Week

व्हॅलेंटाईन वीकच्या युद्धसमयी सगळ्यांच्याच पाठीवर गुलाबाच्या बाणांचे भाते कुणाच्या पायाखाली पाकळ्यांचा गालिचा पण खुडणाऱ्याच्या नशिबी मात्र नेहमीच काटे बोलायचं खूप…

Read More

81

Read More

80

Read More

Blog Stats

  • 116,895 hits
Follow The WordPress.com Blog on WordPress.com

Categories

%d bloggers like this: