PRATILIKHIT

Sometimes I wonder if I'm a character being written, or if I'm writing myself.

Tag: fake Feminism

Fake Feminism 🙅🏻‍♀️

चारचौघात एखाद्या मुलीने मुलावर हात उचलला तर ‘अरे त्या मुलानेच काहीतरी केलं असेल… ‘, मुलाने स्वतःला वाचवण्यासाठी त्याच मुलीचा हात…

Read More

Blog Stats

  • 114,878 hits
Follow The WordPress.com Blog on WordPress.com

Categories

%d bloggers like this: