PRATILIKHIT

Sometimes I wonder if I'm a character being written, or if I'm writing myself.

Tag: स्त्रीसबलीकरण

शक्तिरूपेणसंस्थिता

जेव्हा जेव्हा एखाद्या स्त्रीवर अत्याचार होतो तेव्हा तेव्हा स्त्री-सबलीकरणाचा मुद्दा पुढे येतो. पण खरंच गरज आहे स्त्री-सबलीकरणाची?? मला नाही वाटत…

Read More

Blog Stats

  • 123,029 hits
Follow The WordPress.com Blog on WordPress.com

Categories

%d bloggers like this: