PRATILIKHIT

Sometimes I wonder if I'm a character being written, or if I'm writing myself.

Tag: आयुष्यावर कविता

समाधान

असमाधानी राहण्याचा जणू शापच मिळालाय माणसाला आवश्यक तेवढं मिळूनही नेहमी दोषच दैवाला इतरांशी तुलना करण्यातच आयुष्य त्याचे संपते दुसऱ्यांना सुखी…

Read More

Blog Stats

  • 123,029 hits
Follow The WordPress.com Blog on WordPress.com

Categories

%d bloggers like this: