PRATILIKHIT

Sometimes I wonder if I'm a character being written, or if I'm writing myself.

Tag: newyearresolution

131

अपूर्ण राहिले असतील संकल्प हरकत नाहीये काही कारण फक्त वर्ष बदलतंय तुम्ही आणि तुमचा निश्चय नाही

Read More

December..🎉🎊

प्रिय डिसेंबर, तुला काहीतरी सांगायचंय.. तसं तुला दरवर्षी मी काही ना काही सांगतोच.. तुला भेटण्यापूर्वी हातून घडलेल्या चुका आणि तुला…

Read More

83

Read More

Blog Stats

  • 123,226 hits
Follow The WordPress.com Blog on WordPress.com

Categories

%d