PRATILIKHIT

Sometimes I wonder if I'm a character being written, or if I'm writing myself.

Tag: krishna

121

होणाऱ्या परिणामांचा विचार करून कधीतरी माघार घ्यावीच लागते. त्यात कमीपणा वाटण्याचं काहीही कारण नाही. समस्त विश्वाचा पालनकर्तासुद्धा रणछोड़दास म्हणून ओळखला…

Read More

Blog Stats

  • 118,731 hits
Follow The WordPress.com Blog on WordPress.com

Categories

%d bloggers like this: