PRATILIKHIT

Sometimes I wonder if I'm a character being written, or if I'm writing myself.

Tag: mumbailife

26/11

निजलेली मुंबई शांत डाव साधला गनिमांनी रक्षणकर्ता सागरच झाला फितूर अन ओंजळ भरली जखमांनी मुंबईची सुंदरता ओरबाडण्याची योजना त्यांनी आखली…

Read More

Nightlife 🌃

घरच्यांपासून सुटका हवी म्हणून केला त्याने मित्राला कॉल चल लिटिल लिटिल मारू आता उघडे रात्रीचे पब आणि मॉल चालू राहणार…

Read More

Blog Stats

  • 120,447 hits
Follow The WordPress.com Blog on WordPress.com

Categories

%d bloggers like this: