PRATILIKHIT

Sometimes I wonder if I'm a character being written, or if I'm writing myself.

Tag: Mumbai

26/11

निजलेली मुंबई शांत डाव साधला गनिमांनी रक्षणकर्ता सागरच झाला फितूर अन ओंजळ भरली जखमांनी मुंबईची सुंदरता ओरबाडण्याची योजना त्यांनी आखली…

Read More

Valentine Week

व्हॅलेंटाईन वीकच्या युद्धसमयी सगळ्यांच्याच पाठीवर गुलाबाच्या बाणांचे भाते कुणाच्या पायाखाली पाकळ्यांचा गालिचा पण खुडणाऱ्याच्या नशिबी मात्र नेहमीच काटे बोलायचं खूप…

Read More

Nightlife 🌃

घरच्यांपासून सुटका हवी म्हणून केला त्याने मित्राला कॉल चल लिटिल लिटिल मारू आता उघडे रात्रीचे पब आणि मॉल चालू राहणार…

Read More

Blog Stats

  • 123,029 hits
Follow The WordPress.com Blog on WordPress.com

Categories

%d bloggers like this: